Bělorusko dočasně zavádí licence na vývoz určitých druhů dřeva mimo EAEU

Bělorusko po dobu šesti měsíců zavádí licence na vývoz některých druhů dřeva mimo Eurasijskou ekonomickou unii. Vývoz určitých druhů tvrdého dřeva z Běloruska mimo celní území EAEU bude možný v rámci jednorázových licencí. Licence bude…

>> >>Žahájení výstavy běloruských umělců v Praze

12. června 2019 v galerii Strahovského kláštera v Praze proběhlo vernisáž výstavy výtvarných děl běloruských umělců „Bělorusko – moje srdce, zlatá země“ a expozice Státního literárního muzea Janky Kupaly, pořádané za podpory Velvyslanectví Běloruské republiky…

Minsk minimalizuje kácení stromů

Dne 3. června 2019 se v Minsku konala tisková konference “Potenciál zavádění zelených technologií ke zlepšení kvality života ve městech a regionech Běloruska”. Tiskové konference se zúčastnila ředitelka Úřadu pro regulaci dopadů na ovzduší, klimatické…
25. mezinárodní potravinářský veletrh „PRODEXPO – 2019“

Od 12. do 15. listopadu 2019 Národní výstavní centrum BELEXPO Úřadu prezidenta Běloruské republiky uspořádá 25. mezinárodní potravinářský veletrh „PRODEXPO – 2019“, organizovaný za pomoci Ministerstva zemědělství a výživy Běloruské republiky, Koncernu Belgospišeprom, Výkonného výboru…