21. mezinárodní specializovaná výstava Běloruský stavební týden 2020

„Běloruský stavební týden 2020“ je výstava designu, stavebnictví, nemovitostí, designu interiéru, oprav, technologie a pohodlí. Výstava Běloruský stavební týden se koná v Minsku od roku 1998. Třetí desetiletí historie výstavy hovoří nejen o relevantnosti a…

>> >>


LITMETEXPO-2020

LITMETEXPO-2020 je mezinárodní výstava slévárenských a hutních technologií. Ve výstavním pavilonu bude představeno široké tematické spektrum, včetně: • Slévárenské materiály; • Slévárenské technologie a zařízení; • CAD a modelování slévárenských a metalurgických technologií; • Válcování…


7. mezinárodní specializovaná výstava “Strojírenství-2020“

Hosté výstavy se budou moci seznámit s nejnovějšími poznatky z oblasti strojírenství, průmyslového vybavení, výrobních technologií, obráběcích strojů a nástrojů. Mezi vystavenými výrobky bude možné najít kovoobráběcí a lisovací kovací zařízení, slévárenské zařízení, zařízení pro…


Jmenování Honorárního konzula

Na příkaz Ministerstva zahraničních věcí Běloruské republiky byl Denis Ivanovič Karpovich jmenován Honorárním konzulem Běloruska v Karlových Varech. Honorární konzul má řadu funkcí v politické, obchodně-hospodářské, vědecko- technické a konzulární oblasti, jakož i v oblasti…


Vstup v platnost vízové dohody s EU

Poslanci Běloruska plánují na jarním zasedání ratifikovat dohodu o zjednodušení vízového režimu s EU. Jakmile budou dokumenty Národním shromážděním ratifikovány, musí být schváleny Evropským parlamentem. Dohody mohou konečně vstoupit v platnost prvním dnem druhého měsíce…

Spolupráce s Usteckým krajem

Dne 6. prosince se uskutečnila pracovní návštěva Mimořádného a Zplnomocněného velvyslance Běloruské republiky v České republice V. N. Kurdyukova v Usteckém Kraji. Během návštěvy se uskutečnila jednání s Hetmanem Usteckého kraje O. Bubeničikem, členem Regionální…


Hlavní priority ve spolupráci mezi Běloruskem a EU

Náměstek ministra zahraničních věcí Běloruska Andrej Dapkjunas a náměstek generálního ředitele Evropské komise pro jednání o sousedství a rozšíření Macej Popovski na zasedání v Minsku 31. října probírali možnosti obnovení společné práce na prioritách partnerství…