Setkání Velvyslance Běloruska V. Kurdyukova s náměstkem Ministra průmyslu a obchodu České republiky

4. září 2019 Mimořádný a Zplnomocněný velvyslanec Běloruské republiky v České republice Kurdyukov V.N. uspořádal setkání s náměstkem Ministra průmyslu a obchodu České republiky, spolupředsedou české části Bělorusko-České společné komise pro hospodářskou, průmyslovou, vědeckou a…

>> >>Běloruské průmyslově investiční fórum

V období od 17. do 20. září 2019 se v Minsku uskuteční Běloruské průmyslově investiční fórum – 2019. Jedná se o aktualizovaný formát běloruského průmyslového fóra, které se koná každoročně od roku 1997 za podpory…
Zavádění nových biotechnologií v zemědělství Běloruska

Ministr zemědělství a potravin Běloruska Anatolij Chot’ko uvedl, že zavedení biotechnologií pomůže přivést zemědělství na novou úroveň v zemi. To bylo uvedeno na základě zprávy o provádění investičního projektu „Organizace high-tech agroprůmyslové výroby celého cyklu…


Snížení vývozního cla na ropu a ropné produkty

Od 1. srpna Bělorusko snižuje vývozní cla na ropu a ropné produkty vyvážené mimo celní území Euroasijské hospodářské unie. Příslušné rozhodnutí je obsaženo v usnesení Rady ministrů ze dne 31. července 2019 č. 497. Sazba…