November 2015

Bělorusko může uzavřít s Českem dohodu o výplatě penzí

Běloruské ministerstvo práce a sociálních věcí zvažuje návrh na uzavření dohody o výplatě penzí s Českou, Estonskou a Polskou republikou. V současné době má Bělorusko tyto dohody uzavřené s většinou republik bývalého Sovětského svazu. Smlouva…