Běloruské průmyslové fórum 2019

17.09.2019 – 20.09.2019
Bělorusko, Minsk, Football Arena

Účelem Běloruského průmyslového fóra je pomáhat podnikům a organizacím při řešení problémů spojených s rozšiřováním výroby high-tech konkurenčních produktů, zaváděním nových špičkových technologií a zařízení, rozvojem mezinárodní spolupráce a přilákáním investic.

Běloruské průmyslové fórum se koná každoročně od roku 1997 a stalo se dobře známou mezivládní událostí. V průběhu let se vystavovateli Fóru stali společnosti z více než 30 zemí světa.

Byly uspořádány národní expozice České republiky a Ukrajiny. Výstavu každoročně tvoří 200-300 organizací a mezi pravidelnými vystavovateli je asi 150 firem.

V programu:

– 21. mezinárodní výstava technologií a inovací v průmyslu „TechInnoProm“
– Plenární zasedání „Bělorusko je místem integrace Západu a Východu. Budoucí vývoj průmyslového potenciálu republiky
– Veletrh inovačního vývoje
– Mezinárodní sympozium „Technologie. Vybavení. Kvalita
– Mezinárodní vědecké a praktické sympozium “Perspektivy vývoje aditivních technologií v Běloruské republice”
– Výměna spolupráce “Věda a průmysl – Strategie inovační spolupráce”
– Výměna subdodávek v průmyslu
– Semináře a prezentace vystavovatelů
– Soutěž běloruských svářečů s mezinárodní účastí

Zdroj: https://worldexpo.pro/