“Běloruský týden dopravy” se uskuteční v Minsku

world trading with industries truck,trains,ship and air cargo freight logistic background use for all import export transportation theme

Od 1. do 3. října 2019 proběhne v Minsku “Běloruský týden dopravy”.

Cílem “Běloruského týdne dopravy-2019” je projednat perspektivní oblasti rozvoje dopravního komplexu Běloruské republiky, podpořit růst komoditních toků přes území republiky, zvýšit bezpečnost dopravních činností, kvalitu a efektivitu dopravních služeb založených na digitální transformaci, přilákat investice a inovace do sektoru dopravy a logistiky.

Dalším cílem výstavy je rozvoj mezinárodní spolupráce a posílení obrazu Běloruské republiky jako tranzitního státu.

Bohatý program “Běloruského týdne dopravy” zahrnuje konference, semináře a kulaté stoly, na kterých domácí i zahraniční odborníci seznámí hosty s moderními technologickými řešeními v oblasti dopravy a logistiky.

“Běloruského týdne dopravy” se zúčastní dopravní a logistická centra, výrobci a prodejci automobilového vybavení, dodavatelé vybavení pro logistická centra, pojišťovny, správy námořních přístavů a ​​železniční správy ze zemí SNS, sosedních států a ze zahraničí.

Vedle jednotlivých stánků firem, expozice obsahuje národní stánky zemí-sousedů a hospodářských partnerů Běloruské republiky, kolektivní expozice mezinárodních sdružení.

Zdroj: https://worldexpo.pro

Podrobné informace o výstavě naleznete na adrese: http://www.tc.by