ČLENSTVÍ

Členem Česko-běloruské obchodní a průmyslové komory se může stát podnikatelská či nezisková společnost. Členství v Česko-běloruské obchodní a průmyslové komoře je zárukou spolehlivosti podnikatelského subjektu a je měřítkem dobré obchodní pověsti společnosti.

Výhody členství v komoře:

  • Důvěryhodnost činnosti vaší společnosti
  • Dostupné služby kvalifikovaných odborníků
  • Rozšíření okruhu obchodních partnerů pro uskutečňování oboustranně výhodných projektů
  • Informace o změnách příslušných předpisů, potřebných k úspěšnému podnikání
  • Účast v kulatých stolech, seminářích, konferencích, výstavách, pořádaných komorou, výměna zkušeností a údajů o důležitých událostech v oblasti podnikání
  • Zviditelnění v regionálním informačním prostoru, jedinečná možnost, jak dát o sobě vědět a navázat spolupráci se zahraničními partnery
  • Ochrana práv a zájmů

Dotazník uchazeče o členství v Česko-běloruské obchodní a průmyslové komoře

Vyplněný dotazník zašlete na еmail:
info@cbkomora.cz

Podrobnější informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle
Tel.: +420 220 516 214