Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBOR) přináší nový rekord v Bělorusku

V roce 2019 EBOR vytvořila nový rekord ve svých činnostech v Bělorusku: banka investovala více než 390 milionů eur do 24 projektů v soukromém a veřejném sektoru a dosáhla bezprecedentní úrovně ročních investic v celé historii země. EBOR také získala syndikované půjčky 40 milionů EUR a mobilizovala významnou částku grantového financování.

Největším finančním projektem byla státní půjčka ve výši 126 milionů EUR na modernizaci 12 mostů v Bělorusku. Více než 300 tisíc obyvatel měst, jako jsou Kleck, Ljubaň, Fanipol´, Baranoviči, Bereza, Žlobin a Šklov, bude moci využívat modernizovaných čistíren odpadních vod v důsledku toho, že banka poskytne investici 26,8 milionu EUR. Přístup k čisté pitné vodě bude zajištěn obyvatelům v 80 osadách v regionu Vitebsk díky půjčce EBOR ve výši 15,5 milionu EUR pro regionální vodárenské společnosti.

V roce 2019 Evropská banka pro obnovu a rozvoj také pokračovala ve své práci s finančními institucemi země s cílem rozšířit poskytování úvěrů malým a středním podnikům a podpořit rozvoj mezinárodního obchodu.

EBOR je multilaterální banka podporující rozvoj soukromého sektoru a podnikání ve 38 zemích, od střední Evropy do střední Asii. Akcionáři banky jsou 69 zemí, Evropská unie a Evropská investiční banka. Od začátku své činnosti v Bělorusku v roce 1992 EBOR investovala téměř 2,9 miliardy EUR do 130 projektů v různých odvětvích ekonomiky země.

Zdroj: www.belta.by