Grodno a Středočeský kraj se domluvili o spolupráci

ubertech-com.by

Grodenská oblast a Středočeský kraj se domluvili o spolupráci mezi oběma regiony v oblastech vzdělávání, kultury a turistiky. Hlava tohoto západoběloruského regionu Vladimir Kravcov se setkal s náměstkem středočeského hejtmana Karlem Hořčičkou, která odpovídá za otázky rozvoje středočeského kraje. česká delegace navštívila grodenskou oblast v rámci probíhajícího veletrhu a mezinárodního fóra investorů Euroregion Neman.

 

Během probíhajících akcí obě strany vyjádřily záměr zahájit těsnou spolupráci a probrali možné perspektivy a směry budoucí práce. Oba regiony toho mají mnoho společného, počínaje zemědělstvím a konče turistickou oblastí. Ve všech těchto směrech se práce mohou zúčastnit podnikatelé.

 

Představitelé české strany navrhli začít spolupráci ve sféře vzdělávání a kultury a také rozvíjet společnou turistiku. Tato myšlenka získala ze strany grodenské oblasti plnou podporu. Bylo rozhodnuto zahájit přípravu příslušného dokumentu. Během jednání bylo hodně času věnováno rozvoji turismu. Již nyní je naplánováno vytvoření dvoustranné autobusové linky mezi regiony, která začně fungovat před Vánoci, aby obyvatelé obou regionů mohli častěji navštěvovat Bělorusko a Česko.

 

Zdroj: Belta