IV. Mezinárodní fórum-výstava obchodních kontaktů „Brest 2019“ se bude konat v běloruském městě Brest 11. a 12. dubna 2019

Fórum-výstava „Brest 2019“ se seznámí hosty s investičním, ekonomickým a turistickým potenciálem Brestu, Brestského kraje a celé Běloruské republiky.Kromě toho, rok 2019 je rokem 1000-letého výročí od založení města Brest. Proto návštěva města bude v té době ještě nezapomenutelnější!

Fórum bude příležitostí k interakci a posílení vazeb mezi zahraničními a běloruskými obchodními zástupci, odbornou komunitou. Kombinace podnikatelského programu a výstavy umožní diskutovat o problematice podnikatelské činnosti a přilákat investice do regionů, najít efektivní ekonomická řešení pro konkrétní odvětví, firmy a projekty.
Výstava představí výrobky a služby běloruských a zahraničních firem v různých sektorech ekonomiky: potraviny, nápoje, stavební materiály, výrobky lehkého a chemického průmyslu, strojírenství, zemědělství, doprava a cestovní ruch.

V roce 2018 se výstavy zúčastnilo více než 250 společností z Běloruska, Ruska, Polska, Ukrajiny, Itálie, Moldavska a Egypta. Celkem výstavu navštívily delegace z 24 zemí světa.
Zaregistrovat se a získat podrobné informace o akcí můžete na oficiálních stránkách akce: www.brest-forum.by

Zdroj: http://czech.mfa.gov.by