Jmenování Honorárního konzula

Na příkaz Ministerstva zahraničních věcí Běloruské republiky byl Denis Ivanovič Karpovich jmenován Honorárním konzulem Běloruska v Karlových Varech.

Honorární konzul má řadu funkcí v politické, obchodně-hospodářské, vědecko- technické a konzulární oblasti, jakož i v oblasti kulturní spolupráce a práce s diasporou.

Zdroj: czech.mfa.gov.by