MZV vyzývá české občany, aby necestovali do Ruska přes Bělorusko

Ministerstvo zahraničí České republiky znovu varovalo české občany ohledně překračování hranice mezi Běloruskem a Ruskem. MZV informovalo o opakovaných případech, kdy ruské úřady zakázaly překročit hranici občanům České republiky i jiných zemí. Cizinci byli vráceni zpět do Běloruska.

 

Jak vysvětlují ruské úřady, pohraniční přechody mezi Ruskem a Běloruskem nejsou určeny pro využití občany třetích zemí. Je to spojeno s tím, že na hranici neprobíhá neustálá kontrola cestovních dokumentů. Z tohoto důvodu cizinci ze třetích zemí nemohou tyto přechody využívat pro cestu z jednoho státu do druhého.

 

V současnosti tuto otázku již s ruskými představiteli diskutují oficiální diplomatická místa států Evropské unie, včetně Česka. Kvůli vzniklým problémům české ministerstvo zahraničí vyzývá své občany, aby se zdrželi cest do Ruska přes Bělorusko. Varování se týká všch druhů dopravy: letadel, vlaků i automobilů. MZV také cestujícím připomíná možnost zaregistrovat se během cest do zahraničí v systému DROZD.

 

Zdroj: radio.cz