O setkání Velvyslance V.Kurdjukova v Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

9. srpna 2018 se uskutečnilo setkání Velvyslance Republiky Belarus v České republice Valerije Kurdjukova se ředitelem odboru zahraničně ekonomických politik I Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Martinem Pospíšilem.

Během setkání byly probrány otázky o realizaci protokolu 10. zasedání Bělorusko-České smíšené komise o ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráci, dále organizační otázky účasti běloruské delegace v Mezinárodním strojírenském veletrhu „MSV 2018“ v Brně. V rámci veletrhu bude proveden Byznys-den Republiky Belarus, který se koná 3. října 2018. Byly také projednány společné ekonomické akce na rok 2019.

Zdroj:  http://czech.mfa.gov.by