Oficiální návštěva šéfa běloruské diplomacie do České republiky

Фото МИД Чехии

Běloruský ministr zahraničních věcí Vladimir Makej přijel ve dnech 15.-16. Června na oficiální dvoudenní návštěvu. Během ní se šéf běloruské diplomacie setkal s českým premiérem Bohuslavem Sobotkou, ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem a vedením Česko-běloruské obchodně průmyslové komory.

 

Vladimir Makej a Bohuslav Sobotka spolu hovořili o současném stavu a perspektivách spolupráce mezi Běloruskem a Českou republikou, především v oblasti ekonomiky. Obě strany prodiskutovaly otázku rozvoje partnerských vztahů mezi oběma státy v obchodně-ekonomické oblasti, rozvoje styků mezi regiony obou států a také se dotkly možnosti intenzivnější spolupráce mezi finančními a ekonomickým institucemi Běloruska a Evropské unie.

 

Během setkání s ministrem zahraničních věcí ČR Lubomírem Zaorálkem Vladimir Makej hovořil o mezinárodních otázkách a spolupráci na úrovni mezinárodních organizací. Obzvláště se hovořilo o rozvoji dialogu mezi Běloruskem a Evropskou unií v oblasti politiky, ekonomiky a také v humanitární sféře.

 

V rámci setkání obě strany diskutovaly perspektivy účasti Běloruska v programu Východního partnerství (v listopadu letošního roku proběhne summit Východního partnerství v Bruselu). Česká republika hodlá podporovat Bělorusko v otázce vstupu do Světové obchodní organizace. Oba politici také hovořili o spolupráci v rámci OBSE a Rady Evropy, které Česká republika momentálně předsedá. Zvláštní pozornost obě strany věnovaly otázkám bezpečnosti v Evropě vzhledem k současné situaci.

 

Krom toho běloruský ministr zahraničních věcí navštívil i Česko-běloruskou obchodně-průmyslovou komoru, kde s jejími představiteli hovořil o konkrétních směrech obchodně-ekonomické spolupráce. Tyto kroky by měly napomoci překonat současnou klesající tendenci v obchodní výměně mezi oběma republikami. Vladimir Makej se také zúčastnil kulturních akcí, spojených s 500. Výročím běloruského knihtisku.

 

Zdroj: mfa.gov.by