Oslava Dne nezávislosti Běloruska a 25. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Republikou Bělarus a Českou republikou

27. června ve Strahovském klášteru v Praze se uskutečnilo slavnostní setkání věnované Dni nezávislosti Běloruska a 25. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Republikou Bělarus a Českou republikou. Akce byla připravena Velvyslanectvím Republiky Bělarus v České republice.

Po hymnách obou států Mimořádný a Zplnomocněný velvyslanec Republiky Bělarus v České republice Valerij Kurdjukov přivítal hosty a podtrhl důležitost další podpory a rozvoje oboustranných bělorusko-českých vztahů. Poděkoval všem přítomným hostům a popřál krásně si užít tuto oslavu. Dále vystoupil místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Vojtěch Filip, který podtrhl důležitost slaveného data a vyjadřil naději na upevnění přátelských vztahů mezi oběma státy a jejich národy.

Pak hostům bylo nabídnuto ochutnat tradiční jídla běloruské kuchyně.

Mezi čestné hosty patřili představitelé a zaměstnanci velvyslanectví, diplomatických misí, Senátu Parlamenta České republiky a čeští veřejní činitelé.