“Keramin” začal exportovat dlaždice do Švédska

Vedoucí oddělení exportních prodejů JSC “Keramin” Eugene Volkov poznamenal, že dodávky produktů byly silně ovlivněny pandemií COVID-19. Přesto se společnost neustále zabývá hledáním nových partnerů. Navázala tak spolupráci se Švédskem, které stejně jako Bělorusko nezavedlo…

>> >>

Jmenování Honorárního konzula

Na příkaz Ministerstva zahraničních věcí Běloruské republiky byl Denis Ivanovič Karpovich jmenován Honorárním konzulem Běloruska v Karlových Varech. Honorární konzul má řadu funkcí v politické, obchodně-hospodářské, vědecko- technické a konzulární oblasti, jakož i v oblasti…


Vstup v platnost vízové dohody s EU

Poslanci Běloruska plánují na jarním zasedání ratifikovat dohodu o zjednodušení vízového režimu s EU. Jakmile budou dokumenty Národním shromážděním ratifikovány, musí být schváleny Evropským parlamentem. Dohody mohou konečně vstoupit v platnost prvním dnem druhého měsíce…

Spolupráce s Usteckým krajem

Dne 6. prosince se uskutečnila pracovní návštěva Mimořádného a Zplnomocněného velvyslance Běloruské republiky v České republice V. N. Kurdyukova v Usteckém Kraji. Během návštěvy se uskutečnila jednání s Hetmanem Usteckého kraje O. Bubeničikem, členem Regionální…


Hlavní priority ve spolupráci mezi Běloruskem a EU

Náměstek ministra zahraničních věcí Běloruska Andrej Dapkjunas a náměstek generálního ředitele Evropské komise pro jednání o sousedství a rozšíření Macej Popovski na zasedání v Minsku 31. října probírali možnosti obnovení společné práce na prioritách partnerství…


Podepsání vízové dohody mezi EU a Běloruskem

Dne 14. října Rada EU schválila rozhodnutí o podpisu dohody o zjednodušení vízového režimu s Běloruskem. To je uvedeno ve vyhlášce Rady Evropské unie, která je zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Znění rozhodnutí bylo…