Setkání Velvyslance Běloruska V. Kurdyukova s náměstkem Ministra průmyslu a obchodu České republiky

4. září 2019 Mimořádný a Zplnomocněný velvyslanec Běloruské republiky v České republice Kurdyukov V.N. uspořádal setkání s náměstkem Ministra průmyslu a obchodu České republiky, spolupředsedou české části Bělorusko-České společné komise pro hospodářskou, průmyslovou, vědeckou a…

>> >>

Žahájení výstavy běloruských umělců v Praze

12. června 2019 v galerii Strahovského kláštera v Praze proběhlo vernisáž výstavy výtvarných děl běloruských umělců „Bělorusko – moje srdce, zlatá země“ a expozice Státního literárního muzea Janky Kupaly, pořádané za podpory Velvyslanectví Běloruské republiky…

Minsk minimalizuje kácení stromů

Dne 3. června 2019 se v Minsku konala tisková konference “Potenciál zavádění zelených technologií ke zlepšení kvality života ve městech a regionech Běloruska”. Tiskové konference se zúčastnila ředitelka Úřadu pro regulaci dopadů na ovzduší, klimatické…
25. mezinárodní potravinářský veletrh „PRODEXPO – 2019“

Od 12. do 15. listopadu 2019 Národní výstavní centrum BELEXPO Úřadu prezidenta Běloruské republiky uspořádá 25. mezinárodní potravinářský veletrh „PRODEXPO – 2019“, organizovaný za pomoci Ministerstva zemědělství a výživy Běloruské republiky, Koncernu Belgospišeprom, Výkonného výboru…