PARTNEŘI KOMORY

Obchodní a průmyslové, hospodářské komory a další společnosti, udržující partnerské vztahy s Česko-běloruskou obchodní a průmyslovou komorou.

Иностранное частное производственно-торговое унитарное предприятие «Барро»
Oblast činnosti: «Barro» je jedním z největších výrobců matraců v Bělorusku. Výroba zahrnuje vše etapy – od první pružiny až po kompletní produkci.
Společnost C.S.CARGO Russia, s. r. o.
Oblast činnosti: Skupina C.S.CARGO, je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů dopravních a logistických služeb jak v České republice, tak i v regionu střední a východní Evropy.
 
Společnost BREMA s.r.o.
Oblast činnosti: společnost se řadí mezi nejvýznamnější společnosti v České republice v oborech elektroinstalací, řídících systémů, technického zabezpečení budov a v oboru chlazení. Nabízí komplexní služby od zhotovení projektu, zpracování technického řešení přes realizaci díla až po zajištění servisu.
 
Statní výrobní asociace “Belenergo”
Oblast činnosti: statní energetický podnik, který zajišťuje kontrolu a koordinaci činnosti celého elektro energetického bloku Běloruska.
 
Statní výrobní podnik v oblasti paliva a plynofikace “Beltopgaz”
Oblast činnosti: společná statní výrobní struktura působící v dané oblasti, je součastí Ministerstva energetiky, provádí činnost ve sféře plynafikace, paliva a rašeliny.
 
CООО “CSP BZS”
Oblast činnosti: Společná Bělorusko-Rakouská firma, která je jediným výrobcem cementotřískových desek v Bělorusku.
 
OAO “Belelektromontaz”
Oblast činnosti: výroba, elektromontáž pro průmyslové, strojírenské a objekty zdravotnictví.
 
Běloruská obchodně průmyslová komora
Oblast činnosti: komora je založena pro podporu a rozvoj ekonomiky v České republice a v Bělorusku, přispívá k vytváření příznivých podmínek pro rozvoj obchodní spolupráce mezi českými a běloruskými podnikateli. Komora podporuje export, obchodní vztahy, poskytuje konzultační služby, sertifikaci zboží a služev, večkeré služby v oblasti oceňování, marketingový výzkum, výstavní činnost, organizace byznys schůzek.
 
Rusko-česká smíšená obchodní komora
Oblast činnosti: obchodní komora byla založena 6. září 2012 iniciativou skupiny ruských a českých společností, které by chtěly zpevnit a rozvíjet podnikatelské a jiné vztahy mezi Ruskou federací a Českou republikou. Hlavním cílem Komory je civilizovaným způsobem představovat a hájit zájmy ruských investorů, působících na trhu České republiky, integrace ruského podnikání do české podnikatelské společnosti.
 
Kazaсhstánsko-česká smíšená obchodní komora
Oblast činnosti: obchodní komora je primární bilaterální obchodní asociace která vznikla za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Hlavním cílem je pomáhat členům Komory vytvořit nové a ozvíjet stávající obchodní vztahy se zvláštním důrazem na podporu a rozvoj exportu malých a středních podniků v obou zemích.
 
Velvyslanectví Republiky Bělarus v České Republice
Oblast činnosti: velvyslanectví vykonává diplomatickou a konzultační činnost, sleduje vnitropolitický vývoj i zahraniční politiku Běloruska na území České Republiky se zaměřením na těsnou spolupráci s ČR.
 
OAO “BELLIS”
Oblast činnosti: instituce, která provádí sertifikaci průmyslových výrobků a služeb, řídíčích systémů, má k dispozici akreditovánou laboratorii testování zboží.