Podepsání vízové dohody mezi EU a Běloruskem

Dne 14. října Rada EU schválila rozhodnutí o podpisu dohody o zjednodušení vízového režimu s Běloruskem. To je uvedeno ve vyhlášce Rady Evropské unie, která je zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Znění rozhodnutí bylo na internetových stránkách Úředního věstníku EU zveřejněno 18. listopadu.

V září Bělorusko dokončilo vnitrostátní postupy pro dohody s Evropskou unií o zjednodušení vízového režimu a zpětném přebírání osob. Hlava státu se rozhodla podepsat dohody s Evropskou unií o usnadnění udělování víz a zpětného přebírání. Tomuto kroku předcházel poměrně komplikovaný a zdlouhavý proces vyjednávání s Evropskou unií, který vyústil ve vypracování vzájemně přijatelných textů, které plně zohledňují zájmy obou stran.

Vedoucí zastupitelského úřadu Evropské unie v Bělorusku Dirk Schuebel dříve zdůrazňoval, že Rada Evropské unie již schválila podepsání dohody o zjednodušení vízového režimu a očekává se, že bude podepsání readmisní dohody schváleno po dokončení postupů EU. Po podepsání obou dohod musí Evropský parlament souhlasit s jejich uzavřením a poté o jejich uzavření rozhodne Rada Evropské unie. Obě dohody vstupují v platnost současně – první den druhého měsíce po dni, kdy si strany navzájem oznámí dokončení ratifikačních postupů. Po vstupu dohody o zjednodušení vízového režimu v platnost se vízový poplatek pro všechny občany Běloruska automaticky sníží na 35 EUR. Mnoho kategorií občanů bude moci v závislosti na účelu cesty požádat o vízum bez zaplacení poplatku a zjednodušeným způsobem získat více víz s delší dobou platnosti.

Zároveň není znám datum, kdy dohody vstoupí v platnost.

Zdroj: https://www.belta.by