POSLÁNÍ KOMORY

Česko-běloruská obchodní a průmyslová komora je nezisková organizace, společnost, sdružující své členy za účelem dosažení cílů a úkolů komory.

Česko-běloruská obchodní a průmyslová komora zastupuje zájmy malého, středního a velkého podnikání a zahrnuje jak oblast průmyslu, energetiky, strojírenství, tak i zemědělství.

Česko-běloruská obchodní a průmyslová komora podporuje rozvoj ekonomiky v České republice a v Bělorusku, přispívá k vytváření příznivých podmínek pro rozvoj obchodní spolupráce mezi českými a běloruskými podnikateli.

Cíle a úkoly Česko-běloruské obchodní a průmyslové komory:

  1. Podpora a rozvoj spolupráce mezi státním a soukromým sektorem v České republice a v Bělorusku.
  2. Rozvoj obchodu zbožím a službami českých a běloruských společností.
  3. Vytvoření rozsáhlé informační základny, umožňující vyhledání obchodních partnerů bez prostředníků.
  4. Přístup k prioritním inovačním programům a projektům.
  5. Vyhledávání a podpora při uskutečňování investičních projektů.
  6. Pořádání kulatých stolů, fór a misí pro české a běloruské společnosti.