PRÁVNÍ INFORMACE BĚLORUSKÉ REPUBLIKY

PRÁVNÍ INFORMACE BĚLORUSKÉ REPUBLIKY

Česko-běloruská obchodně průmyslová komora a Národní středisko právních informací Běloruské republiky dne 10. října 2017 založily středisko vzorových právních informací Běloruské republiky (středisko). Středisko vzniklo v rámci zpřístupnění právních informací Běloruské republiky.

Zde si lze získat volný přístup k právním předpisům Běloruské republiky.

Středisko umožňuje používání hlavních úředních zdrojů právních informací v Běloruské republiky a také získávání poradenství s vyhledáváním právních informací.

Adresa střediska:

U Sluncové 12a, Praha 8, 186 00 Česká republika

e-mail: info@cbkomora.cz

Provozní doba: 9,00 až 17,00 hodin,  Pondělí až pátek

Veškeré otázky ohledně činnosti střediska Vám rádi zodpovíme na telefonu: +420 220 516 214

 

Informační a vyhledávací systém ETALON-ONLINE

Informační a vyhledávací systém ETALON-ONLINE poskytuje rychlý a jednoduchý přístup k veškerým právním předpisům Běloruské republiky, dokumentům ze soudní a právní praxe a také k dalším nejžádanějším a užitečným informacím: novinkám v právních předpisech, příručkám, slovníkům právním pojmům a terminologii apod.

ETALON-ONLINE obsahuje přes 270 000 dokumentů, zařazených v databázích:

  • Zákony Běloruské republiky
  • Rozhodnutí regionálních úřadů a orgánů místní samosprávy
  • Mezinárodní smlouvy
  • Soudní praxe
  • Právní praxe
  • Formuláře dokumentů

Právní normy v systému ETALON-ONLINE vždy jsou uvedeny v platném znění a obsahují veškeré změny a dodatky. Informace jsou denně aktualizovány.

Ušetřit čas při vyhledávání nejžádanějších informací v systému ETALON-ONLINE lze pomocí tematických databází, obsahujících tematické sbírky právních předpisů věnované nejaktuálnějším otázkám, včetně podnikání, správního řízení apod.

Národní právní internetový portál Běloruské republiky (www.pravo.by)

Národní právní internetový portál Běloruské republiky je hlavním úředním internetovým zdrojem v oblasti práva a právních informací. Od roku 2012 je jediným zdrojem, uveřejňujícím oficiální znění právních předpisů Běloruské republiky.

Obsahuje novinky z oblasti práva, právní informace a dále vědecké aplikační, studijní, informační a další informace z oblasti práva, aktuální informace o vývoji právního systému v Běloruské republice. Portál umožňuje seznámit se nejen s uveřejněnými právními předpisy, ale také s dosud neuveřejněnými nebo s navrhovanými zákony.

Internetové stránky Běloruské právní fórum (www.forumpravo.by)

Běloruské právní fórum je interaktivní portál zaměřený na veřejné projednávání návrhů právních předpisů a také na komunikaci, výměnu zkušeností a názorů (včetně za účasti odborníků v oblasti práva), na problémy, související se zákonem a jejich aplikací, výkladem zákonů apod.

Úkolem činnosti fóra je zvyšování právní gramotnosti mezi uživateli stránek, zvyšování kvality poskytování právních služeb, umožnění veřejného projednávání návrhů právních předpisů a praktické aplikace platných zákonů, shromažďování informací a znalostí v oblasti práva a právních informací, propagace právních znalostí, rozvoj právního povědomí u občanů, zvyšování prestiže právních povolání, podpora odborného růstu specialistů v oblasti práva.

Hlavní důraz v činnosti fóra je kladen na odborný výklad právních informací, výměnu právních zkušeností, projednávání zákonů a praktické aplikace, včetně sdělení názorů kteréhokoliv uživatele.

Dětské právní internetové stránky (www.mir.pravo.by)

Dětské právní internetové stránky jsou jedinečným právním zdrojem pro děti a dorost, obsahujícím informační knihovnu a hry. Informace jsou přizpůsobené pro mladé návštěvníky a umožňují získat informace o státě a právu v Běloruské republice a v dalších zemích, osvojit si doporučení o internetové bezpečnosti, dopravní bezpečnosti, seznámit se s pravidly chování v mimořádných situacích a mnoho dalšího v dostupné podobě. Speciálně navržené hry pomáhají získat návyky jednání v rámci zákonů a správného rozhodování v konfliktních situacích.

Hlavním cílem dětských internetových stránek je podpora a vytváření znalostí dětí a dorostu, návyků a hodnot, potřebných k úspěšnému životu v moderní společnosti.