Priority partnerství mezi Běloruskem a EU

Evropská unie je odhodlána brzy uzavřít jednání s Běloruskem o prioritách partnerství. To bylo zaznamenáno během zasedání koordinační skupiny Bělorusko – EU v Minsku.

Strany projednaly aktuální stav priorit partnerství EU-Bělorusko. Podpis těchto dokumentů bude podle nich znamenat novou etapu interakce mezi EU a Běloruskem a bude určovat budoucí spolupráci založenou na společných zájmech.

Jedno ze zasedání bylo věnováno lidským právům. Podle účastníků vzala EU v úvahu rozšíření spolupráce Běloruska na mnohostranných fórech a pokračování dvoustranného dialogu o lidských právech a dohodla se, že 18. června 2019 v Bruselu uspořádá další dialog mezi EU a Běloruskem o lidských právech.

V rámci 10. výročí iniciativy Východního partnerství bylo projednáno 20 konkrétních úkolů na období do roku 2020. Strany probrali vyhlídky na rozšíření odvětvové spolupráce, a to i v oblastech hospodářství a financí, obchodu, digitálního hospodářství, rozvoje soukromého sektoru, celnictví, dopravy, zemědělství, životního prostředí, vzdělávání a mládeže, práce, zaměstnanosti, sociální ochrany, výzkumu a inovací.

Účastníci zasedání také diskutoval o spolupráci v oblasti statistiky, zdůraznili její důležitost ve fomování politiky. V souvislosti s další podporou kontaktů mezi lidmi, výměnami mezi mládeží a podniky zaznamenaly EU a Bělorusko pokrok v jednáních o dohodách o usnadnění udělování víz.

Zdroj: https://www.belta.by/politics/view/es-zajavil-o-priverzhennosti-skorejshemu-zaversheniju-peregovorov-s-belarusjju-po-prioritetam-345474-2019/