Setkání velvyslance Běloruska V. Kurdyukova s ​​předsedou představenstva Obchodní a průmyslové komory ČR pro země SN

4. září 2019 Mimořádný a Zplnomocněný velvyslanec Běloruské republiky v České republice Kurdyukov V.N. uspořádal setkání s předsedou představenstva Obchodní a průmyslové komory ČR pro země SNS F. Masopustem.

Konala se konference „Obchodní den Běloruské republiky“ v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu „MSV 2019“ dne 9. října 2019 v Brně, za účasti českých a běloruských státních a obchodních struktur. Také proběhlo jednání o přípravě návštěvy delegace českých podnikatelských kruhů 28 – 31. října 2019 v Bělorusku a společně s regionálními odděleními obchodních fór Beloruské obchodně průmyslové komory v Minsku a Vitebsku.

České společnosti, které se chtějí akce zúčastnit, se mohou obrátit na Obchodně průmyslovou komoru České republiky pro země SNS (masopust@komora.cz, kordacova@komora.cz) a Velvyslanectví Běloruské republiky v České republice (czech@mfa.gov.by, cz.trade@mfa.gov.by).

 

Zdroj: http://czech.mfa.gov.by