Setkání Velvyslance Běloruska V. Kurdyukova s Místopředsedou Hospodářské komory ČR

9. prosince 2019 Mimořádný a Zplnomocněný Velvyslanec Běloruské republiky v České republice Kurdyukov V.N. se zúčastnil setkání s viceprezidentem České obchodní komory B. Minářem.

Proběhla diskuse o stavu a perspektivách bělorusko-českých vztahů, včetně spolupráce na regionální úrovni, bilaterálních ekonomických událostí konaných v roce 2019, plánů návštěv a regionálních obchodních fór v roce 2020 a možnosti účasti členských podniků České obchodní komory.

Zdroj: http://czech.mfa.gov.by