Setkání Velvyslance Běloruska V. Kurdyukova s náměstkem Ministra průmyslu a obchodu České republiky

4. září 2019 Mimořádný a Zplnomocněný velvyslanec Běloruské republiky v České republice Kurdyukov V.N. uspořádal setkání s náměstkem Ministra průmyslu a obchodu České republiky, spolupředsedou české části Bělorusko-České společné komise pro hospodářskou, průmyslovou, vědeckou a technickou spolupráci Eduardem Muržickým.

V průběhu zasedání proběhla diskuse o realizaci protokolu z 11. zasedání Mezivládní komise, otázkách posílení regionální spolupráce, účasti běloruské delegace na Mezinárodním strojírenském veletrhu „MSV 2019“ v Brně a konání konference „Obchodní den Běloruské republiky“, která je naplánována na 9. října 2019, jakož i akce ekonoimckého charakteru pro rok 2019 a realizace jednotlivých společných investičních projektů.

 

Zdroj: http://czech.mfa.gov.by