Setkání Velvyslance Běloruska V. Kurdyukova se zástupci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

5. února 2020 Mimořádný a Zplnomocněný Velvyslanec Běloruské republiky v České republice Kurdyukov V.N. setkal se s předsedou česko-běloruské meziparlamentní skupiny přátelství D. Pawlasem.

Strany projednaly možnosti vzájemného působení mezi parlamenty Běloruské republiky a České republiky, včetně vzájemných návštěv, možnosti pořádání společných akcí za účasti zástupců obchodních kruhů obou zemí s důrazem na dvoustrannou spolupráci v obchodní, hospodářské a humanitární oblasti na regionální úrovni.

Během setkání se strany dohodly na společném propracování účasti českých poslanců na 12. zasedání bělorusko-české smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci v kombinaci s uspořádáním obchodních fór v Minsku a Mogilevu v roce 2020.