Setkání zástupců Velvyslanectví na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Dne 7. února 2020 uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky prezentaci programu mezinárodních výstavních akcí pořádaných v roce 2020 předním výstavním komplexem České republiky, Středoevropským výstavním centrem Brno. Akce byla organizována výstavním komplexem Veletrhy Brno za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro obchodní poradce, zástupce bilaterálních obchodních komor a profesních sdružení.

Prezentaci provedl místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy ČR Karel Havlíček a informoval účastníky schůzky o zahájení implementace nové ekonomické strategie ČR do roku 2030, jejímž základem bude inovativní strategie zaměřená na dosažení českého vedení v oblasti umělých inteligence a inovace, tvorba finálního produktu s vyšší přidanou hodnotou, realizace infrastrukturních projektů, podpora malých a středních podniků obchodu.

Akce se zúčastnila poradkyně Velvyslanectví Kaloshkina E.E. a předseda Česko-Běloruské obchodně-průmyslové komory, Honorární konzul Republiky Bělarus v České republice Karpovich D.I.