V České republice proběhly prezentace lesní techniky “Amkodor”

Od 2. do 4. března letošního roku se uskutečnila řada prezentací lesnické techniky dealerem Amkodoru je holdingová společnost – česká společnost Stavební stroje Jičín s.r.o.

3. března se jedné z prezentací zúčastnil Mimořádný a Zplnomocněný velvyslanec Běloruské republiky v České republice Kurdyukov V.

Obchodní dohoda mezi AMKODOR-Baltic (AMKODOR – holdingová společnost) a českou společností Stavební stroje Jičín s.r.o. bylo uzavřeno v srpnu 2019 za pomoci Velvyslanectví a Česko-běloruské obchodně-průmyslové komory.

Na demonstraci vybavení společnosti AMKODOR-Baltic se zúčastnil výkonný ředitel Moroz J. a obchodní ředitel A. Sirotenko a poradce velvyslanectví Kaloshkina E.E. a předseda Česko-běloruské obchodně-průmyslové komory, honorární konzul Běloruské republiky v České republice Karpovich D.I.

V průběhu prvních dvou dnů se prezentace zúčastnilo více než 20 zástupců specializovaných soukromých a státních podniků, včetně státního podniku Lesy České republiky, který obhospodařuje více než 1,2 milionu hektarů státních lesů (téměř 86% plochy všech státních lesů).