V Praze proběhla konference “Vnější ekonomické vztahy Evropské unie se zeměmi Eurasijské hospodářské unie”

Dne 26. dubna 2019 se v Praze konala konference „Vnější ekonomické vztahy Evropské unie se zeměmi Eurasijské hospodářské unie“.

Konference se zúčastnili zástupci asi 50 českých firem a vládních agentur, velvyslanci Arménie, Běloruska, Kazachstánu a Ruska v ČR, zástupci Eurasijské ekonomické komise, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Běloruské republiky v České republice V.N. Kurdyukov seznámili účastníky s rolí Běloruska v rozvoji euroasijské ekonomické integrace, se současným stavem zahraničního obchodu Běloruské republiky s členskými státy EAEU a obecně s vyhlídkami na bilaterální obchodní a ekonomické vztahy mezi Běloruskem a Českou republikou.

Zdroj: http://czech.mfa.gov.by