Vstup v platnost vízové dohody s EU

Poslanci Běloruska plánují na jarním zasedání ratifikovat dohodu o zjednodušení vízového režimu s EU.

Jakmile budou dokumenty Národním shromážděním ratifikovány, musí být schváleny Evropským parlamentem. Dohody mohou konečně vstoupit v platnost prvním dnem druhého měsíce po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení ratifikačních postupů. Očekává se, že dohoda o vízech vstoupí v platnost v červnu 2020.

Bělorusko a Evropská unie podepsaly 8. ledna v Bruselu Dohodu o zjednodušení vízového režimu. Dohoda stanoví vzájemné zjednodušení vízových postupů pro širokou kategorii občanů a snížení poplatků. Současně budou mít občané právo žádat o víza jak na velvyslanectví evropských zemí, tak ve vízových centrech.

Náklady na schengenské vízum pro Bělorusy klesnou na 35 eur a rozhodnutí o udělení víza bude učiněno do 10 dnů (v případě dodatečného ověření může být tato lhůta prodloužena až na 30 dnů). Mnoho kategorií občanů bude moci v závislosti na účelu cesty požádat o vízum bez zaplacení poplatku a zjednodušeným způsobem získat více víz s delší dobou platnosti. Cena běloruského víza pro občany EU klesne také na 35 eur. Kromě toho bude rozšířen seznam důvodů pro udělení bezplatných víz pro nekomerční účely. Délka pobytu cizinců v Bělorusku se zdvojnásobí: z 90 dní v roce (nyní) na 180.

Zdroj: www.belta.by